Kontakt

ul. E. Szelburg-Zarembiny 30
20-448 Lublin

www.instytutkresowy.org.pl

Koordynator projektu:

Maciej Kułak

maciekulak@gmail.com

+48 698 913 733