U stóp moich kraina dostatków i krasy: Adam Mickiewicz i Ukraina

Celem projektu jest opracowanie publikacji elektronicznej wypracowanej przez młodzież polsko-ukraińską o tematyce łączącej literaturę, kulturę i sztukę obu krajów. W ramach projektu opiekunowie młodzieży wypracują ̨ scenariusze merytoryczne, wspólne plany i strategie ̨ dalszej współpracy polsko-ukraińskiej. 

Projekt zakłada opracowanie publikacji elektronicznej polsko- ukraińskiej w postaci komiksu- opracowanej merytorycznie przez młodzież obu krajów o tematyce łączącej literaturę ̨, sztukę ̨ i kulturę ̨ Polski i Ukrainy.Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod pracy tj. gry, zabawy, warsztaty integracyjne, animacje językowe, gry symulacyjne młodzi ludzie odkryją ̨ swoja ̨ wspólna ̨ historie ̨ , korzenie, naucza ̨ się ̨ budować  dobre wspólne relacje, które staną ̨ się ̨ podstawa ̨, do stworzenia publikacji elektronicznej. Przygotowując materiały do publikacji elektronicznej młodzież ̇ zaktywizuje się ̨ i zaplanuje działania służące generowaniu ciekawych inicjatyw na rzecz otoczenia. Pracując i bawiąc się ̨ jednocześnie w międzynarodowych zespołach pobudzi własna ̨ pomysłowość i kreatywność, czego efektem będzie publikacja elektroniczna dotycząca literatury, sztuki i wspólnej kultury. 

Wideospotkania

Nasza publikacja